Miedź (Cu) jest pierwiastkiem chemicznym o niezwykle szerokim zastosowaniem w różnorakich gałęziach przemysłu. Oczyszczona i wytopiona miedź jest metalem o doskonałym przewodnictwie cieplnym oraz elektrycznym, a także wysokiej plastyczności. W przypadku kontaktu miedzi z innym metalem bardzo szybko dochodzi do tzw. korozji galwanicznej, czyli samoczynnego łączenia się metali.

Miedź znana jest człowiekowi już od starożytności i do dziś posiada szerokie zastosowanie w różnego rodzaju obszarach działalności człowieka. Obecnie miedź stosuje się głównie do produkcji kabli oraz jako element pokryć dachowych i instalacji wodnych. Miedź jest chętnie stosowana w urządzeniach elektrycznych we wspomnianych już przewodach, jak i w radiatorach służących do odprowadzania ciepła.

Miedź posiada również właściwości antybakteryjne – z tego względu wykorzystuje się ją do produkcji klamek w drzwiach, co pozwala wyraźnie zmniejszyć liczbę bakterii przenoszonych tą drogą.

Charakterystyka miedzi sprawia, że metal ten łatwo poddaje się recyklingowi. Wszystkich zainteresowanych zbyciem miedzi zapraszamy do naszego skupu!